Umów bezpłatną konsultację kwalifikacyjną

+48 570667268

W Psychoterra Cognita psychoterapię  osób dorosłych prowadzą: 

 

Anna Adamiuk 

Agnieszka Lewandowska  

 

Wsparcie psychologiczne prowadzi:  

 

Anna Adamiuk 

W Psychoterra Cognita patrzymy na człowieka nigdy nie zapominając o dwóch czynnikach: silnych stronach i zasobach oraz o neurotypie. Jeśli poszukujesz naszej oferty skierowanej specyficznie do osób 

z ADHD i ich bliskich zajrzyj tutaj (klik!)

 

Tutaj dowiesz się jakie opcje mamy dla wszystkich oraz dlaczego rozróżniamy psychoterapię, poradnictwo i konsultacje

 

Czym jest poradnictwo psychologiczne? 

Poradnictwo psychologiczne to forma krótkoterminowa, w której psycholog wraz z klientem skupiają się na poszukiwaniu sposobów i umiejętności na poradzenie sobie z bieżącą, trudną lub kryzysową sytuacją. 

Wbrew nazwie, psycholog nie daje rad. Może jednak oferować np. trening wybranej/ wybranych umiejętności.

 

Jakie kwalifikacje ma specjalista oferujący poradnictwo psychologiczne?  

W Psychoterra Cognita są to osoby z dyplomem psychologii, w trakcie całościowego szkolenia terapeutycznego i/lub po wiarygodnych szkoleniach w zakresie terapii krótkoterminowej, interwencji kryzysowej lub innych metod. 

 

Z jakimi trudnościami mogę zgłosić się na poradnictwo psychologiczne?  

Z poradnictwa skorzystasz, jeśli np.  doświadczasz stresu związanego ze zmianą życiową (np. zmiana/utrata pracy, rozwód, ślub, rozstanie, przeprowadzka), mierzysz się ze stratą lub chorobą bliskiej osoby lub zwierzęcia, doświadczasz dyskryminacji lub agresji ze względu na swoją orientację psychoseksualną i/lub tożsamość płciową, masz trudność z akceptacją własnej orientacji psychoseksualnej i/lub tożsamości płciowej, przygotowujesz się do coming outu, chcesz przyjrzeć się swoim wartościom i popracować treningowo nad umiejętnościami wspomagającymi elastyczność psychologiczną itp.

 

Co to jest konsultacja?  

Konsultacją nazywamy pojedyncze spotkanie z psychologiem lub terapeutą, nie będące częścią dłuższego procesu lub stanowiące wstęp do niego. 

 

Kiedy korzysta się z konsultacji? 

Konsultacje obowiązkowo odbywają się przed rozpoczęciem psychoterapii, psychoedukacji i poradnictwa.

 

Jest możliwe także skorzystanie z pojedynczych konsultacji

z psychologiem, na których w miarę możliwości można uzyskać wsparcie lub psychoedukację, a które mogą dać wskazówkę dotyczącą ewentualnego, dalszego poszukiwania pomocy psychologicznej i/lub psychiatrycznej. 

 

Co to jest psychoterapia indywidualna?  

Psychoterapia jest  formą oddziaływania psychologicznego, której celem jest pomoc osobie zmagającym się z różnymi trudnościami natury psychologicznej. Psychoterapia indywidualna opiera się na indywidualnych (1-1) spotkaniach Klienta z psychoterapeutą. 

 

Jak wygląda psychoterapia indywidualna w Psychoterra Cognita? 

W Psychoterra Cognita każdy proces terapeutyczny jest zindywidualizowany. Na etapie konsultacji terapeuta poznaje Twoje mocne strony, Twoją historię i Twoje aktualne trudności. Biorąc pod uwagę powyższe oraz Twój neurotyp, a także korzystając z najnowszej wiedzy popartej badaniami, psychoterapeuta dostosowuje plan terapii tak, aby służył Tobie i Twoim celom. 

 

Z jakimi trudnościami pomaga poradzić sobie psychoterapia?

W terapii pracujemy nad tym co jest Twoją trudnością oraz nad tym, czym Ty zdecydujesz, że będziemy pracować: mogą to być np. zaburzenia z którymi aktualnie się zmagasz, trudności interpersonalne, regulacja emocji, dysfunkcyjne schematy, obniżony nastrój, lęk, kryzys rozwojowy, samokrytyka.

 

Jak wygląda struktura sesji psychoterapii? Czego mogę się spodziewać?

Sesja psychoterapii trwa 50 min. Standardowo, sesja obejmuje sprawdzenie Twojego nastroju, szybki "przegląd tygodnia"

w poszukiwaniu wydarzeń, które mogą być istotne ze względu na Twoje cele lub kierunek terapii, wybór tematu sesji, główną część  sesji oraz podsumowanie. Sesja terapii może też obejmować omówienie zadania domowego, przygotowanie do niego, omówienie formularzy czy kwestionariuszy itp.  

 

Czego mogę się spodziewać na sesji? 

Główna część sesji może obejmować: rozmowę psychoterapeutyczną, wykonywanie wraz z terapeutą różnorodnych ćwiczeń i eksperymentów (od eksperymentów myślowych, przez zadania ruchowe w i poza gabinetem, ćwiczenia wyobrażeniowe i uważności, trenowanie umiejętności), odgrywanie scenek itp. Czasem główna część sesji może być wykorzystana na omówienie pracy domowej lub kwestionariuszy. 

Wybór ćwiczeń i zadań jest podyktowany modalnością w jakiej pracuje psychoterapeuta, trudnościami z jakimi się mierzysz i Twoimi preferencjami i możliwościami. 

 

Korzystam z farmakoterapii. Czy terapia indywidualna jest dla mnie?  

Farmakoterapia nie jest przeciwskazaniem do psychoterapii, a czasem wręcz może tworzyć z nią silny duet. 

 

Jakie podejścia (nurty) psychoterapeutyczne są wykorzystywane w pracy z klientami w Psychoterra Cognita?  

Wszyscy nasi terapeuci są wyszkoleni lub szkolą się w terapii poznawczo-behawioralnej. Wszyscy posiadają także szkolenia w innych nurtach opartych na dowodach lub terapiach tzw. trzeciej fali, mianowicie: terapii schematu, terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii współczucia (CFT). 

 

Ile trwa psychoterapia?  

Czas trwania psychoterapii ustalany jest indywidualnie i zależy od potrzeb osoby, celów osoby oraz nurtu terapeutycznego. W Psychoterra większość z nas prowadzi procesy długoterminowe. 

 

Jak często odbywają się sesje? 

Sesje psychoterapii odbywają się z częstotliwości 1/tydzień. Wraz ze zbliżaniem się do zakończenia terapii jest możliwe rozrzedzanie sesji. 

 

Czy spotkania w gabinecie są lepsze od spotkań online?  

Obecnie uznaje się spotkania online za równoważne spotkaniom

w gabinecie. Niemniej, są osoby, które preferują spotkania

stacjonarne - w miarę możliwości staramy się sprostać tym preferencjom. 

 

Czy na sesjach indywidualnych może pojawić się bliska mi osoba?

Zależy to od rodzaju trudności i celu. Czasem jest to wręcz zalecane. Wszelkich ustaleń dokonuje się z terapeutą. 

 

Czy mogę kontaktować się z terapeutą poza sesjami? 

Zależy to od modalności i sposobu pracy z terapeutą. Wszelkich ustaleń dokonuje się z terapeutą. 

 

Czy istnieją tańsze opcje psychoterapii? 

Wiemy, że psychoterapia może być wyzwaniem dla portfela. Od czasu do czasu oferujemy psychoterapię w nieco innej cenie, którą prowadzi psychoterapeuta - stażysta.

Tutaj znajduje się lista miejsc, które udzielają bezpłatnego i niskopłatnego wsparcia psychologicznego. 

Psychoterapia, poradnictwo, 

konsultacje

Polityka Prywatności

Regulamin