Co to jest coaching ADHD?

 

Coaching to równorzędna relacja. Partnerstwo, w którym coach towarzyszy Ci na drodze do odkrycia i maksymalnego wykorzystania Twojego potencjału. Coaching ADHD od innych form coachingu odróżniają ADHDowe okulary, przez które patrzy na Ciebie coach i dzięki którym jest w stanie zaoferować Ci adekwatniejsze wsparcie

w realizacji Twoich celów. 

 

Korzystam z farmakoterapii. Czy coaching jest dla mnie?

 

Tak! Coaching może być świetnym uzupełnieniem farmakoterapii: dzięki wsparciu medycznemu łatwiej jest Ci wykonywać pewne czynności, dzięki coachingowi możesz zbudować i zrealizować kompletny plan zdobywania niezbędnych umiejętności i realizowania celów. 

 

Korzystam z psychoterapii. Czy coaching jest dla mnie?  

 

Tak! Niektóre osoby dowiadują się o ADHD będąc już w terapii gdzie podjęły się pracy nad pewnym zakresem swoich trudności, ale brakuje im praktycznych narzędzi do realizowania celów związanych z ADHD. Równoległy do terapii coaching może być tu świetnym uzupełnieniem. Zawsze wtedy dokładamy starań, aby oddzielić cele coachingowe od celów terapeutycznych. 

 

Jak wygląda pierwsze spotkanie coachingowe? 

 

Celem pierwszego spotkanie jest poznanie się. Czasem, ale nie zawsze, już na nim możesz doświadczyć coachingu na własnej skórze. Niezależnie od powyższego, na pierwszym spotkaniu staram się jak najwięcej dowiedzieć o Tobie i Twoich potrzebach. Najprawdopodobniej też poproszę Cię o uzupełnienie przed nim lub po nim kilku kwestionariuszy. Ty możesz sprawdzić i ocenić czy ja pasuję Ci jako coach. Ja natomiast mogę zasugerować odpowiednią formę wsparcia.

 

Czy coach może odmówić podjęcia się coachingu? 

 

 Coach (tak jak i psycholog czy psychoterapeuta) w określonych okolicznościach może odmówić prowadzenia procesu. Może tak się wydarzyć przede wszystkim gdy istnieją przesłanki wskazujące, że inny rodzaj wsparcia byłby dla klienta korzystniejszy lub gdy jakieś okoliczności po stronie coacha wskazują, że ten nie może zagwarantować najlepszej jakości procesu swojemu klientowi. Niezwykle rzadką przesłanką co do niepodejmowania się wejścia coacha w proces lub zakończenia go przedterminowo jest naruszanie przez klienta dóbr osobistych coacha. 

 

Ile trwa coaching ADHD?  

 

Czas trwania coachingu ustalany jest indywidualnie. Standardowo jednak nie jest to krócej niż 3 miesiące. 

 

Jak często odbywają się sesje? 

 

Sesje odbywają się z częstotliwością 1/tydzień. 

 

Czy spotkania w gabinecie są lepsze od spotkań online?  

 

Obecnie uznaje się spotkania online za równoważne spotkaniom

w gabinecie. Niemniej, są osoby, które preferują spotkania stacjonarne - w miarę możliwości staramy się sprostać tym preferencjom. 

 

Czy mogę kontaktować się z coachem poza sesjami?  

 

Co do zasady - tak. Szczegóły takiego kontaktu ustalane są z coachem. 

Regulamin

Polityka Prywatności

Coaching ADHD 

W Psychoterra Coaching ADHD prowadzi:

 

Natalia Pietrulewicz 

+48 570667268