Umów bezpłatną konsultację kwalifikacyjną

+48 570667268

termin:

22.04.2023 (sobota)

w godzinach:

9:00 - 15:30  

prowadzący/a:  

Natalia Pietrulewicz

cena:

650 zł 

czas trwania szkolenia:

16 godzin dydaktycznych

miejsce:

Warszawa, dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym czasie

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przełożenia szkolenia w wypadku niezebrania wystarczającej liczby osób

 

Kwestie organizacyjne

Natalia Pietrulewicz 

mgr psychologii (Uniwersytet Warszawski), psychoterapeutka CBT (certyfikat nr 933), psychoterapeutka CFT (University of Derby), coach ADHD (ADDCA, Nowy Jork). 

 

Uważam, że praca z dorosłymi neuroatypowymi osobami jest fascynująca i dołożę wszelkich starań, aby Cię do tego przekonać!  

 

W prywatnej praktyce pracuje z dorosłymi osobami z ADHD i w spektrum autyzmu oraz współprowadzi grupy psychoedukacyjne dla dorosłych z ADHD. 

 

W wolnym czasie, w tradycyjny, analogowy sposób, dzieli się wiedzą o ADHD ze studentami w całej Polsce. 

Z kim będziesz się uczyć?

16 godzin szkoleniowych. 

Materiały szkoleniowe. 

Certyfikat uczestnictwa

Co otrzymasz?

To szkolenie nie jest dla Ciebie jeśli:

Szukasz szybkiej listy technik i schematów działania. 

Nie chcesz brac udziału w ćwiczeniach, a już na pewno takich, które mogą wzbudzić jakieś emocje. 

Uważasz, że kreatywność i zabawa są passe i nie ma na nie miejsca w terapii.

Wolisz uczyć się na pamięć niż rozumieć. 

Słyszeliście tę obiegową opinię, że osoby z ADHD co do zasady nie lubią zasad? 

 

W malarstwie, muzyce czy sporcie czasem mówi się, że żeby łamać zasady, trzeba najpierw je dobrze poznać i nauczyć się grać zgodnie z nimi. 

 

To szkolenia rozpoczniemy od przypomnienia i/lub poznania najważniejszych "reguł" (dotyczących psychologii ewolucyjnej, mózgu ADHD, terapii CFT i CBT), aby później operując w ich obrębie wybrać te elementy, które pomogą stworzyć skuteczny plan terapii różnych zaburzeń dla dorosłych z ADHD. 

Mini prezentacja, dyskusja, praca w parach i grupach, analiza case studies i in. 

Przypomnisz sobie, czym jest ADHD i jak może prezentować się u dorosłych klientów.

Zrozumiesz w jaki sposób funkcjonuje neuroatypowy mózg, a dzięki temu będziesz w stanie lepiej zrozumieć zmagania Twoich klientów i przeszkody jakie napotykacie we wspólnej pracy terapeutycznej.  

Przypomnisz sobie, jakie zaburzenia i choroby najczęściej współwystępują z ADHD.  

Na podstawie wiedzy o ADHD, będziesz w stanie przewidzieć kiedy w terapii może pojawić się impas. 

Nauczysz się planować terapię tak, aby była ona realistyczna i skuteczna dla osoby z ADHD. 

Zrozumiesz, jakie miejsce w terapii klienta neuroróżnorodnego zajmuje wstyd.

Przyjrzysz się jaką rolę w terapii klienta może odgrywać Twój wstyd i poznasz sposoby wspierania siebie. 

Nie będziesz uczyć się na pamięć, a rozumieć zagadnienia.

Jakiego nurtu terapii dotyczy szkolenie? 

 

Szkolenie uwzględni wiedzę na temat deficytu uwagi, która jest uniwersalna. W części poświęconej psychoterapii będziemy odnosić się do rozumienia klienta w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT (przede wszystkim) oraz w nurcie terapii skoncentrowanej na współczuciu (CFT).

 

Czy po tym szkoleniu będę umieć udzielać terapii osobom z ADHD? 

 

W trakcie szkolenia, rozpoczniemy od zrozumienia ADHD i jego miejsca w konceptualizacji,  jego wpływu na terapie różnych zaburzeń, przyjrzymy się wybranym trudnościom jakie mogą się pojawić w trakcie terapii i dużo miejsca poświęcimy planowaniu terapii z uwzględnieniem neuroatypowości. 

Nie jest to szkolenie w zakresie żadnego protokołu pracy z osobami z ADHD.  Szkolenie nie nadaje też uprawnień czy kwalifikacji. 

Nie jest to szkolenie dotyczące wyłącznie terapii objawów ADHD, a raczej dostosowania terapii zaburzeń współistniejących u osoby z ADHD.

 

Czy dostanę prezentację? 

 

Uczestnicy otrzymają zestaw specjalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych, ale bez wykorzystywanej w trakcie szkolenia prezentacji

 

Czy dostanę certyfikat? 

 

Tak, uczestnicy otrzymają certyfikaty (zaświadczenia) uczestnictwa. 

 

Czy szkolenie liczy się do rozwoju terapeuty PTTPB? 

 

 

ADHD - aktualny stan wiedzy 

 

Fakty i mity o ADHD - pułapki w jakie wpadają nasi Klienci i my sami 

 

Klient z ADHD w gabinecie psychoterapeuty: wyzwania, wskazówki diagnostyczne i szanse

 

 • diagnoza różnicowa 
 • zaburzenia współistniejące 
 • relacja terapeutyczna 
 • wstyd klienta i wstyd terapeuty 
 • "wypadanie", spóźnienia, "opór", blokady w terapii i inne wyzwania

 

Psychoterapia klienta z ADHD: wprowadzenie, nurty, podstawowe zasady 

 

 • przeglądu obecnie dostępnych nurtów terapeutycznych: CBT, DBT, CFT, terapie oparte na uważności 
 • konceptualizacja klienta z ADHD i 1/2/3 zaburzeniami współistniejącymi z perspektywy CBT i CFT 
 • Istniejące protokoły do pracy z objawami z ADHD i krytyczna analiza jednego z nich
 • rola dysregulacji emocjonalnej (i pracy nad regulacją) w terapii klienta z ADHD
 •  planowanie terapii klienta z ADHD i zaburzeniami współistniejącymi
 • jak wspierać klienta z sesji na sesję - wskazówki
 • samo-opieka i samo-wspieranie terapeuty (z perspektywy CFT)

Cenisz rzetelną wiedzę popartą doświadczeniem 

Lubisz uczyć się w sposób aktywny:  

Już pracujesz w oparciu o konceptualizacje pacjenta lub chcesz zacząć to robić 

Nie obawiasz się kwestionować zastanych przekonań (w tym własnych)

Zależy Ci na tym, żeby naprawdę  zrozumieć swoich klientów i ich trudności

Masz gotowość dotknąć zarówno wstydu, jak i zabawy 

Zdarza Ci się czuć wypalenie i/lub wstyd w pracy z dorosłymi z ADHD i masz gotowość zmierzyć się z tym

Najczęściej zadawane pytania

Metody pracy

Program szkolenia: 

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

Korzyści ze szkolenia

Psychoterapia Klienta z ADHD

 w nurcie CBT i CFT

Jeśli nie protokół, to co? 

Start 5.12.2022; godz. 18; stacjonarnie;

6 spotkań w grupie 4-6 osób,

koszt 720 zł za całość.

Zapisy:

kontakt@psychoterracognita.pl 

Polityka Prywatności

Regulamin