Terapia

Psychoterapia i ADHD

W najogólniejszej definicji, psychoterapia indywidualna to taka forma kontaktu z drugim człowiekiem, w której głównym celem jest minimalizacja trudności i cierpienia przeżywanego przez jedną z osób.
To niefarmakologiczna forma leczenia, za pomocą odpowiednich oddziaływań psychologicznych i relacji terapeutycznej. 

Dorosłe osoby z ADHD szukają psychoterapii z wielu różnych powodów.

Jednym z nich są inne trudności i zaburzenia. Mówi się, że „ADHD rzadko podrózuje samodzielnie”, to znaczy, że z ADHD często diagnozwane są inne trudności, badania wskazują na: zaburzenia lękowe, depresję, OCD, trudności z regulacją emocji, problemy ze snem, trudności w relacjach, perfekcjonizm, zaburzenia osobowości.

Psychoterapia osoby z ADHD może być ukierunkowana właśnie na te problemy, uwzględniając kontekst neurorozwojowy. 

Dalej, do szukania wsparcia psychoterapeuty mogą skłaniać trudności bezpośrednio związane z ADHD: trudności z organizacją, planowaniem kończeniem zadań, uwagą, regulacją emocji, impulsywnością.

W takim kontekście psychoterapia może przybrać formę interwencji ukierunkowanej na daną kwestię lub psychoterapeuta może zaproponować rozważenie treningu umiejętności czy psychoedukacji. 

Wreszcie, psychoterapia może być świetną przygodą, formą rozwoju, sposobem na poznanie siebie i swoich mocnych stron, uzyskania przydatnej wiedzy (psychoedukacja) czy miejscem przećwiczenia umiejętności.

Nie ma dwóch jednakowych osób z ADHD. Każdy i każda wnosi do Świata swoje unikalne silne strony. I choć czasem samym zaintersowanym trudno jest je dostrzec, warto je zauważać, rozwijać i wzmacniać – co uważam za obowiązkowy element każdego procesu terapeutycznego, zwłaszcza w konteście ADHD.