Polityka prywatności

Witaj!

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić.

W niniejszej Polityce prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie dane osobowe Państwa, czyli Użytkowników strony psychoterracognita.pl są zbierane, w jaki sposób będą wykorzystywane, jakie prawa przysługują w związku z tym Użytkownikom oraz w jaki sposób dane są zabezpieczane.

Niniejsza Polityka prywatności uwzględnia RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Psychoterra Cognita Natalia Pietrulewicz, ul.Piaskowa 4c, 05-119 Józefów, NIP 9291681244

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych, w tym wszelkie zgłoszenia nieprawidłowości i zmian danych, jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@psychoterracognita.pl

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe przesłane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.

  • Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach:
  • obsługi zapytania poprzez formularz kontaktowy, obsługi zapisu na konsultację, w tym poprzez dostępne formularze, konsultacji, kontaktu telefonicznego z klientem oraz z osobami zainteresowanymi usługami,
  • realizacji wysyłki newslettera,
  • a także w celu badania i analizowania aktywności na niniejszej stronie internetowej oraz w celu administrowania stroną internetową.

W związku z powyższymi celami, następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

  • Dane podane dobrowolnie i świadomie przez użytkowników np. w formularzach zapisu czy kontaktowych, zgłoszeniowych, podczas zapisu do newslettera, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
  • Dane podane dobrowolnie i świadomie w ramach komunikacji mailowej lub telefonicznej w postaci imienia i nazwiska, numeru telegonu, adresu e-mail.
  • Dane związane z działalnością użytkowników na stronie takie jak: data rejestracji, data i godzina odwiedzin strony, rodzaj i wersja systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rozdzielczość ekranu, ilość kolorów obsługiwanych przez ekran, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy, adres IP, numer portu, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym.

Dane osobowe wskazane wyżej przetwarzamy wyłącznie w zakresie celu wynikającego z funkcji formularza lub sposobu komunikacji.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Okres przetwarzania danych osobowych

 Wszystkie zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez ograniczony okres, odpowiednio do celu takiego gromadzenia danych osobowych, oraz nie dłużej niż przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa

Prawo wycofania zgody

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysłać wiadomość na pisząc na adres: kontakt@psychoterracognita@gmail.com

Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznego złożenia zapytania lub korzystania z usług. Na przykład bez podania adresu email nie będziemy mogli odpowiedzieć na zapytanie.

Odbiorcy danych osobowych

Każdy czasem potrzebuje wsparcia, nikt nie wie i nie umie wszystkiego. W związku z tym, w razie potrzeby, możemy przekazywać dane osobowe współpracującym z nami podmiotom realizującym usługi, w tym: prawnikom, firmom obsługującym płatności, księgowej, firmie hostingowej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

Może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Każde ewentualne żądanie udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo wnikliwie dokładając wszelkich starań, by nie przekazać danych osobie nieuprawnionej.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (posiadających siedziby poza UE)

Przekazując dane osobowe do państw trzecich działamy zgodnie z prawem. Przekazujemy je tylko podmiotom, które przystąpiły do programy Privacy Shield.

W każdej chwili przysługuje prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Twoje prawa

Pamiętaj, że w stosunku do wszystkich przekazanych nam danych osobowych masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili cofnąć, co nie wpływa na legalność przetwarzania sprzed chwili cofnięcia. W tych przypadkach możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail:kontakt@psychoterracognita.pl.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Państwa o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.