Natalia Pietrulewicz

Natalia Pietrulewicz

Jestem psychologiem, filozofem, psychoterapeutą i nauczycielką jogi w nurcie dynamic mindfullness. Od lat przyglądam się zmianom. Wierzę, że są one możliwe także dla Ciebie.

LEARN MORE
Z KIM PRACUJĘ?

Pracuję przede wszystkim z osobami dorosłymi z diagnozą ADHD i/lub ASD doświadczającymi objawów lęku (w tym lęku uogólnionego, napadów lęku, lęku o zdrowie), obniżonego nastroju i depresji, trudności w relacjach interpersonalnych, problematycznej złości i trudności w regulacji emocji w ogóle, kryzysów rozwojowych, wypalenia zawodowego.

DOBRE PRAKTYKI

Pracuję w nurtach opartych na dowodach: terapii poznawczo-behawioralnej, terapii współczucia (CFT) oraz terapii schematu.

Moją pracę poddaję stałej superwizji doświadczonych superwizorów i psychoterapeutów: Anny Bui-Ngoc, Joanny Sielskiej, Andrew Reynera.

Dbam o aktualność mojej wiedzy poprzez szkolenia.

KWALIFIKACJE I SZKOLENIA

Dłuższe kursy i szkolenia:

*Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB
nr 933 (czteroletnie szkolenie w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie).
*Szkolenie w Terapii Schematu (Ad Alta, Warszawa).
*W trakcie szkolenia PgCert in Compassion Focused Theraphy (University of Derby, The Compassionate Mind Foundation).
*W trakcie szkolenia w ADDCA

Biorę udział w krótszych szkoleniach tematyczncyh w kraju
i zagranicą: m.in. w Akademii InterEgo, The Mind Foundation, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy i in.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Assosiation for Contextual Behavior Science, The Compassionate Mind Foundation.

DOŚWIADCZENIE

Moje kompetencje i doświadczenie skupiają się wokół pracy indywidualnej z osobami dorosłymi doświadczającymi różnorodnych trudności psychologicznych, w szczególniości –
– w pracy z osobami nieneurotypowymi. 


Miałam możliwość zdobywać doświadczenie także: w poradni Akademii i Emocji i w Centrum Wielokulturowym w Warszawie (głównie w j. angielskim), w Szpitalu Wolskim im. Anny Gostyńskiej w Warszawie (staż w grupie poznawczo-behawioralnej z terapią schematu), jako konsultant linii kryzysowej 116 123, w Ośrodku Wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
jako trener antydyskryminacyjny: w Stowarzyszeniu Pro Humanum
i w Fundacji Projekt Starsi.
Przez 5 lat byłam związana z Uniwersytetem Warszawskim jako wykładowca, tutor i ćwiczeniowiec.