Dagmara Zinkowska

Dagmara Zinkowska

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie terapii schematu
oraz poznawczo-behawioralnym. Bardzo ważna jest dla niej relacja terapeutyczna z klientem, autentyczność, odkrywanie osobistych wartości klienta oraz uznanie dla drogi, którą przeszedł.

Zapisz się na sesję
Z KIM PRACUJĘ?

Pracuje z osobami doświadczającymi przewlekłych trudności emocjonalnych, z diagnozą zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych oraz nastroju, oraz z osobami poszukującymi lepszego, pełniejszego zrozumienia siebie i swoich schematów.

DOŚWIADCZENIE

Od ukończenia studiów psychologicznych (w 2015 r.) zdobywa doświadczenie zawodowe w różnych placówkach ochrony zdrowia: oddziałach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, fundacji, prywatnych poradniach – udzielając wsparcia osobom dorosłym, jak i młodzieży i dzieciom. 

WYKSZTAŁCENIE

Magister psychologii, absolwentka czteroletniego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji uwieńczonego otrzymaniem certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej nr 833. Aktualnie kształci się dalej w ramach całościowego szkolenia z terapii schematu w Centrum CBT w Warszawie.

DOBRE PRAKTYKI

Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej.
Odbyła własną psychoterapię w nurcie Gestalt.
Regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną i poszerza wiedzę.